Great resignation voorbij

Het percentage werknemers dat ontslag neemt, is in de eerste acht maanden van 2023 met meer dan 30% gedaald. Volgens Partena Professional is het percentage werknemers met een vast contract die hun arbeidsovereenkomst opzeggen sterk gedaald (0,437%, of 1
op 228 werknemers in 2023), dat na een piek in 2021 (0,525%, of 1 op 190 werknemers) en 2022 (0,625%, of 1 op 160 werknemers).

Terwijl deze evolutie gelijk loopt bij mannen en vrouwen, nemen jonge werknemers, die in 2020 en 2021 nog zeer mobiel waren, veel minder vaak ontslag.

Ontslagen omlaag

Na een periode van sterke stijgingen in vrijwillig ontslag bij werknemers met een vast contract van 2020 tot 2022, is in 2023 de voorzichtigheid onder werknemers weer teruggekeerd. In feite is het ontslagpercentage in één jaar tijd met maar liefst 30% gedaald.Tot 1 op de 228 werknemers voor de periode van januari tot augustus 2023, vergeleken met 1 op de 160 voor dezelfde periode in 2022.

Het zijn vooral de jonge werknemers tussen 20 en 29 jaar die hun gedrag het meest lijken te hebben veranderd: het aantal vrijwillige ontslagen daalt met 39% tussen 2022 en 2023. Ondanks deze scherpe daling zijn jonge werknemers sneller geneigd hun arbeidsovereenkomst zelf op te zeggen.

Meer werknemers nemen ontslag in Vlaanderen en Brussel

Hoewel de trend voor het hele land hetzelfde is, ziet Partena Professional regionale verschillen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent het hoogste percentage vrijwillige ontslagen (0,523%, of 1 op 191 werknemers), op de voet gevolgd door Vlaanderen met 0,517% (het equivalent van 1 op 193 werknemers). In Wallonië daarentegen bedraagt het ontslagpercentage slechts 0,326% (1 op 306 werknemers).

De best gekwalificeerde werknemers zijn het meest mobiel

Een aanhoudende trend is dat hoe hoger het opleidingsniveau, hoe groter de kans dat ze zelf hun arbeidsovereenkomst beëindigen. Degenen met een universitair masterdiploma zijn het meest geneigd om op te stappen. Maar ook onder deze doelgroep is er een dalende trend van 29,76% minder ontslagen tussen 2022 en 2023. Voor werknemers met een middelbare opleiding, die meer geneigd zijn om loyaal te blijven aan hun werkgever, daalde het ontslagpercentage in dezelfde perioden met 32,81%.

Geen verschil naar geslacht

Deze trend wordt bevestigd voor zowel vrouwen als mannen: de ontslagpercentages zijn nooit echt verschillend geweest, met 0,457% (één op 219) voor vrouwen en 0,41% (één op 243) voor mannen voor de eerste acht maanden van 2023.

+++

De gegevens zijn afkomstig van een steekproef van 261.000 anonieme werknemers die in de periode van januari 2019 tot augustus 2023 minstens 1 dag in vaste dienst waren.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER