De komst van AI is vergelijkbaar met de komst van internet

Bijna een kwart van de werknemers gelooft dat artificiële intelligentie bepaalde functies in hun sector zal vervangen. Toch is minder dan de helft bezorgd dat ze hierdoor zelf hun baan zullen verliezen, zo blijkt uit het nieuwste onderzoek van Michael Page. Volgens Grégory Renardy, Managing Director van Michael Page, “komt AI accepteren er vooral op neer om zelf nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.” Je maakt je eigen carrière duurzaam door te vertrouwen op menselijke intelligentie en in te zetten op soft skills als toegevoegde waarde.”

Uit het onderzoek blijkt namelijk dat werknemers zich wel degelijk zorgen maken over de opkomst van AI, maar dat ze vooral bereid zijn om te leren hoe ze deze nieuwe technologieën kunnen gebruiken om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Angst voor verlies van werk, maar niet in de eerste plaats

Werknemers maken zich zorgen om de komst van deze nieuwe tools. Opvallend genoeg denkt 72% van hen dat AI werknemers in hun sector wel degelijk zal vervangen, terwijl slechts 41% vreest om zelf van job te moeten wisselen of hun eigen baan te verliezen. De grootste ongerustheid, genoemd door 67% van de respondenten, heeft te maken met het feit dat tools voor kunstmatige intelligentie niet over menselijk beoordelingsvermogen, noch intuïtie beschikken. De tweede grootste bezorgdheid zijn gegevensbeveiliging en privacy (56,1%). Ethische implicaties en cognitieve vooroordelen kwamen op de derde plaats (45%). Pas op de vierde plaats komen de risico’s op werkloosheid of de noodzaak tot carrièreswitch, genoemd door iets meer dan vier op de tien werknemers (41%).

“Mensen zijn altijd al bang geweest voor verandering”, zegt Grégory Renardy, “en nu staan we voor een versnelde verandering die nog in de kinderschoenen staat. Het is normaal dat veel werknemers op hun hoede zijn voor deze onzekerheid. We weten echter ook dat aanpassingsvermogen, vooral op de werkplek, een grote troef is in het licht van onvermijdelijke veranderingen en evoluties.”

Je inzetbaarheid optimaliseren

Een andere opvallende bevinding is dat 88% van de werknemers aangeeft te willen bijleren over AI. De belangrijkste reden daarvoor is de dat ze zich willen voorbereiden op en aanpassen aan de nieuwe banen van de toekomst. “De komst van AI is vergelijkbaar met de komst van het internet: op de arbeidsmarkt hebben vooral de early adopters er hun voordeel mee gedaan. Naar schatting zal een derde van alle banen de komende 30 jaar volledig veranderen. Bovendien zal deze verandering ongetwijfeld nog sneller gebeuren dan het geval was bij de komst van het internet. Daarom zijn steeds meer terugkerende ‘opleidingsmomenten’ zo enorm belangrijk,” legt Grégory Renardy uit.

Tekstgeneratoren zijn populair

De enquête van Michael Page onderzocht ook hoe werknemers AI nu al gebruiken op de werkvloer. Van de verschillende soorten AI-tools zijn tekstgeneratoren het populairst. Meer dan een op de twee werknemers (56,5%) zegt deze vaak of zelfs zeer vaak te gebruiken in hun professionele activiteit. Interactieve AI is de op een na meest gebruikte tool, gebruikt door 40,3% van de respondenten. Deze categorie omvat chatbots en intelligente persoonlijke assistenten (Google Assistant, Siri, Cortana). 30,5% van de ondervraagde werknemers maakt vaak gebruik van generatieve AI om content of simulaties te creëren. Visuele AI (25,5%), functionele AI (23,3%) en analytische AI (19,4%) sluiten de lijst van meest gebruikte tools.

Emotionele intelligentie ontwikkelen om competitief te blijven

De deelnemers aan het onderzoek zien vooral pragmatische redenen om AI te gebruiken. 77,2% van de respondenten geeft aan AI te gebruiken om de efficiëntie te verbeteren en de productiviteit te verhogen. Vervolgens geeft 76% van de bevraagden aan dat ze er repetitieve taken mee automatiseren. 60,7% van de deelnemers zegt met AI activiteiten te kunnen stroomlijnen en zo kosten te besparen. De werknemers die deze tools gebruiken lijken dus eerder uitvoerende dan creatieve taken te willen uitbesteden aan AI. Creatief werk blijft een taak voor de mens.

Grégory Renardy, Managing Director van Michael Page

“De toepassingen die uit dit onderzoek naar voren komen, tonen duidelijk aan hoe belangrijk menselijke intelligentie is voor creatieve taken. Om concurrerend te blijven, zal de arbeidsmarkt meer differentiatie en ontwikkeling vereisen van vaardigheden op het gebied van emotionele intelligentie. In bepaalde sectoren, zoals diensten en bemiddeling, zullen deze essentieel worden. Permanente bijscholing zal de norm worden om verandering te omarmen, om te specialiseren, om je vermogen tot zelftransformatie te ontwikkelen en om competitief te blijven. Werknemers en bedrijven in België en Europa moeten meer inzetten op permanente bijscholing. Alleen zo kunnen we de vaardigheden van medewerkers op een hoog peil houden en ervoor zorgen dat werkgevers de beste talenten kunnen aantrekken en behouden”.

Schrijf je in op de wekelijkse HR-nieuwsbrief

Ook interessant

LEES MEER