#ZigZagHR Actua Podcast April 2024

Een nieuwe maand, dus ook een nieuwe #ZigZagHR Actua Podcast. En ook deze keer hebben we 3 thema’s voor jou in petto en zoomen we in op cijfers en onderzoek zodat jij als HR professional alle info die op jou afkomt in het juiste perspectief kan plaatsen.

 • 00:54 Lessen voor HR uit Vaticaanstad: over de ‘Guardia Svizzera Pontificia’
 • 10:55 Van Hool: Is de maakindustrie écht in gevaar?
 • 22:06 De toekomst van DEI: tijd voor bezinning
 • 29:58 De Hoge Raad voor Werk studie arbeidsongeschiktheid en re-integratie op de arbeidsmarkt
 • 36:18 Telewerk – vergeet de collega’s niet!
 • 38:38 Boek van de maand: Narcisme (Isolde Charim)
 • 42:47 Uitspraak van de maand: Guido Dumarey

Veel kijk- en luisterplezier!

+++

Lessen voor HR uit Vaticaanstad: over de ‘Guardia Svizzera Pontificia’

Sinds 1500 staat de Zwitserse wacht in voor de bewaking van Vaticaanstad. We kennen ze vooral van hun in onze ogen gekke pakjes, een toeristische attractie. Maar daarmee doen we ze tekort, aldus Jan Denys. Zwitserse huurlingen waren gegeerd in heel Europa in de late Middeleeuwen. De laatste Franse koning Lodewijk XVI had Zwitserse huursoldaten als bescherming. Net voor België onafhankelijk werd had Koning Willem I ook nog een bataljon. Het huidige Vaticaans bataljon is het laatste nog bestaande.

Het is ook vanuit HR perspectief zeer interessant om er je in te verdiepen: ze zijn heel waardegedreven; toetredingscriteria : katholieke Zwitserse mannen tussen 19 en 30 jaar; ze krijgen een tijdelijk contract : 2 jaar en 2 maand opleiding; de meerderheid verlaat na 2 jaar, wat zorgt voor een grote turnover; het salaris is ondergeschikt (+/- 1600 euro per maand).

Jan verwijst ook naar zijn bezoek aan de verantwoordelijke HR bij de heilige stoel. Het Vaticaan is een kleine staat waar zo’n 3000 mensen werken. Dat gelijkt heel goed op een Belgische overheidsadministratie. Er is geen vrijwillig verloop. Het feit dat de Paus zelf moeite heeft met het ontslaan van medewerkers helpt natuurlijk ook niet…

Van Hool: Is de maakindustrie écht in gevaar?

Is onze maakindustrie nu echt in gevaar? Jan Denys bekeek de evolutie inzake tewerkstelling per sector.:

 • In 1991 werkte in België nog 31.2% van de beroepsbevolking in de industrie, nu is dat nog 20.9%.
 • In Nederland is dit 16.1%,
 • in Frankrijk 20.4%
 • in Duitsland 27.2%.

Inzake tewerkstelling ziet Jan Denys niet meteen een evolutie die tot extra onrust zou moeten leiden. Wat hem meer zorgen baart, is
dat de groei van de tewerkstelling in België vorig jaar nogal sterk gesubsidieerd was.

Hij benadrukt ook het verschil tussen gevolgen op micro- en macroniveau: “Op microniveau zijn de gevolgen uiteraard groot. Maar op macroniveau is dat niet zo. Als we alle collectieve ontslagen en ontslagen ten gevolge van faillissementen optellen, dan maken deze 14% uit van de netto jobdestructie in 2021 en 2022.”

Jan Denys merkt ook de opvallende afwezigheid van Pierre-Yves Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk: “Dat is tekenend voor de hele regeerperiode. We hebben de Minister van Werk niet gezien in Vlaanderen voorbije 4 jaar. Dit zegt ook iets over het land dat ‘uiteenvalt’.”

Opvallend: “Al een halve eeuw horen we dat maatwerk de toekomst is van de Belgische industrie. Daar valt, met onze lonen, ook zeer veel voor te zeggen. Maar wat wil één van de voorstellen om een failliet Van Hool over te nemen? Guido Dumarey. Meer standaardisering?!”

De toekomst van DEI: tijd voor bezinning

In zijn recente column in de Tijd stelt Frederik Anseel enkele gegronde vragen bij de toekomst van DEI. “Het is zeker tijd voor bezinning”, klinkt het en professor Anseel noemt vier robuuste wetenschappelijke bevindingen inzake DEI die nog niet helemaal zijn doorgedrongen.

 • Testen om onbewuste discriminatie te meten blijken niet betrouwbaar.
 • Diversiteit is niet automatisch goed voor prestaties van een bedrijf.
 • 44 jaar onderzoek naar genderdiscriminatie toont aan dat vrouwen minder dan vroeger worden gediscrimineerd bij aanwervingen.
 • De meeste diversiteitstrainingen en interventies hebben geen of zwak rendement.

BRON: Column in De Tijd

Studie arbeidsongeschiktheid en re-integratie op de arbeidsmarkt

De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, waar Jan Denys deel van uitmaakt, onderzocht één van de opvallendste verschijnselen van de recente ontwikkelingen op de Belgische arbeidsmarkt: de onafgebroken groei van het aantal personen die minstens 1 jaar arbeidsongeschikt zijn. Die groei bedroeg tussen 2000 en 2021 meer dan 150 %. In het rapport van de Raad worden de oorzaken van die toename en de resultaten van het re-integratiebeleid geanalyseerd. De Raad stelt vast dat de instroom in het systeem verder toeneemt en, ondanks een versterkte aandacht voor re-integratie, de uitstroom (nog) niet versnelt.

Jan Denys “Er is geen enkele indicatie dat onze bevolking ongezonder is dan deze in de buurlanden. Het zijn dus vooral institutionele verschillen die voor dit resultaat zorgen. Onze instroom verloopt te gemakkelijk en de uitstroom is onvoldoende. In België heeft de verstrenging inzake werkloosheidsuitkeringen geleid tot grotere instroom in ziekte en invaliditeit. Men denkt dat dit een soort natuurwet is maar in andere landen is dat niet gebeurd en ook daar is de wetgeving inzake werkloosheid strenger geworden. De hele discussie integratie van zieken en invaliden gelijkt bijna als twee druppels water op deze van activering van werklozen meer dan 20 jaar geleden. De jacht op werklozen is nu vervangen door de jacht op zieken. Activering werd toen en ook nu verketterd. Een belangrijk verschilpunt tussen de twee is dat het institutioneel speelveld bij zieken en invaliden ingewikkelder en versnipperder is, zodat verantwoordelijkheden gemakkelijker kunnen worden ontlopen.”

Drie belangrijke punten van het rapport:

 1. De interventies gebeuren nu veel te laat. Een belangrijk verschilpunt met Duitsland (met een veel lager aandeel zieken en invaliden en ook bijna geen stijging de voorbije 10 jaar) is dat daar de interventie veel sneller gebeurt.
 2. Het rapport wil ook de arbeidsarts een grotere rol laten spelen. Er moet een verplichting inzake deelname aan reïntegratie-instrumenten bij de arbeidsarts of de bemiddelingsdiensten.
 3. En de responsabilisering van de mutualiteiten moet worden versterkt.

>> LEES MEER

Bekijk of beluister onze podcasts op

Mis geen aflevering

Ook interessant

BEKIJK OF BELUISTER MEER