#ZigZagHR Juni 2024

Deze maand staat strategisch belonen centraal. En met strategisch belonen bedoelen we het belonen van medewerkers met de lange termijn voor ogen. Anders gezegd, duurzaam belonen: zowel voor het bedrijf (betaalbaar), als voor de medewerkers (fair), als voor de maatschappij (ESG). En voor de allereerste keer doen we beroep op een co-hoofdredacteur. Ons oog viel daarvoor op Soukaina Bouddount, een jonge beloftevolle Total Rewards experte én lid van #ZigZagHR NXT, onze community voor jonge HR-professionals.

Hoeveel moet je belonen? Hoe moet je belonen? En wat wil je belonen (functie, competentie, prestatie, anciënniteit)? Dat zijn de centrale vragen die we in deze editie uitgebreid beantwoorden. We gaan daarvoor in gesprek met Xavier Baeten (Vlerick Business School) en Karine Van den Berghe (auteur en adviseur ESG) in een uniek dubbelinterview. We steken ons licht op bij Kilian Wawoe (Ass. Prof. HRM, Universiteit van Amsterdam) over hoe het nieuwe belonen vorm kan (moet) krijgen en bij Stan De Spiegelaere (Ugent), expert in indexsystemen in Europa. Bank van Breda, In the Pocket en SGS geven een inkijk in hoe strategisch verlonen vertaald wordt op de vloer. En we stellen ons luidop de vraag of alle werknemers eigenlijk wel klaar zijn voor loontransparantie.

 

 40,00