Het evaluatiegesprek 2.0

Formele feedback die we onder meer kennen in de vorm van het jaarlijkse evaluatiegesprek, ligt onder vuur. Steeds meer stemmen gaan op om het zelfs volledig te schrappen.

Maar, recent onderzoek naar feedbackgesprekken tijdens de pandemie wijst uit dat we niet alle vormen van formele feedback zomaar overhaast mogen verwerpen. Het schrappen van formele feedbackgesprekken en die volledig vervangen door een open feedbackcultuur is niet altijd en niet voor iedereen de beste oplossing. Want in veel organisaties blijft er dan niets meer over. We mogen dus niet het kind met het badwater weggooien.

Hoe zit dat nu?
Moeten we er nu aan vasthouden of niet?

Eigenlijk is dat niet eens de juiste vraag, zeggen Shana Mertens, onderzoekster en assistent UGent en Eveline Schollaert, professor UGent.

We gaan in deze podcast het evaluatiegesprek heruitvinden.

Veel kijk- en luisterplezier!

Bekijk of beluister onze podcasts op

Ook interessant

BEKIJK OF BELUISTER MEER