Corporate
Wellbeing Award

Welk HR team zet welzijn centraal in de bedrijfsstrategie?
Wie benadert welzijn niet als een afzonderlijk initiatief, maar heeft het verankerd in de cultuur van een bedrijf?

Montea

Donaldson

Euroclear

GTT

Met dank aan onze award partner

TCOW RGB KLEIN GEBRUIK ai