Change & Innovatie: Hoe mensgericht blijven in een digitale wereld? #180

Covid is voor heel wat bedrijven en hun HR beleid onmiskenbaar een katalysator gebleken, zo ook voor De Lijn. Duurzame mobiliteit is er niet alleen een zaak van de reizigers maar ook van de 8000 medewerkers die er aan de slag zijn.

Filip Claes staat er ondertussen ruim 4 jaar aan het stuur als HR directeur en er de afgelopen jaren een centrale visie over talentmanagement heeft uitgewerkt. In 2018 zetten ze de eerste stappen naar een nieuwe organisatiestructuur om wendbaar te kunnen inspelen op de toekomstige uitdagingen.
Essentieel daarbij was de zoektocht naar een evenwicht tussen centrale aansturing enerzijds (ikv efficiëntie) en decentrale activiteiten anderzijds (ikv lokale verankering). Parallel introduceerden ze ook een nieuwe werkformule voor bedienden en kaderleden.

Het resultaat mag er zijn: medewerkers kunnen er nu plaats- en tijdonafhankelijk werken. Dit ganse proces ging natuurlijk gepaard met een enorme cultuurverandering en doorgedreven digitalisering. Dat is de insteek van deze podcast want in juni staat change en innovatie centraal bij #ZigZagHR én de rol die HR daarin opneemt.

Deze podcast werd mee mogelijk gemaakt dankzij SAP.

Zet met SAP SuccessFactors jouw werknemers centraal.
Benieuwd hoe dat in zijn werk gaat?
>> Vraag jouw persoonlijke demo aan: https://www.sap.com/belgie/products/human-resources-hcm.html

Bekijk of beluister onze podcasts op

Ook interessant

BEKIJK OF BELUISTER MEER