HR Thema

Ieder jaar selecteren we zorgvuldig 10 uitdagingen voor HR, 10 thema’s waar HR van wakker ligt of van wakker zou moeten liggen. Dit zijn de topics voor 2023:
 

Januari 2023

Employee Wellbeing

In een wereld met meer onzekerheid en permanente verandering is welzijn op het werk uitgegroeid tot de absolute voorwaarde om talent aan te trekken, te behouden en te laten floreren. Welzijn op elk gebied: van fysieke tot psychologische veiligheid, van gezonde gewoonten tot een evenwichtige werk-levensbalans, van werkomgeving tot ergonomie, van stressbeheersing tot zelfs financieel welzijn.

De opdracht van HR: werk wellbeing uit, nudge de fysieke en mentale gezondheid, stimuleer tegelijkertijd emotionele intelligentie en een leiderschapsstijl die een klimaat creëert van veiligheid, veerkracht, vertrouwen en waardering.

Januari 2023

Februari 2023

Equity, Diversity, Inclusion & Belonging

Discriminatie qua afkomst en gender maken geen schijn van kans? Mooi, maar dat is slechts de opstap. Diversiteit op elk mogelijk gebied moet gewoon vanzelfsprekend zijn. Het gaat om inclusie: er vanzelfsprekend, spontaan, automatisch bijhoren, kruisbestuiving laten ontstaan, rechtvaardigheid op elk gebied bovenaan op de agenda plaatsen, volledige gelijkwaardigheid claimen. Dat is niet alleen rechtvaardig, het heeft ook een cruciale impact op werving, retentie, wellbeing, engagement én de algemene prestaties.

De opdracht van HR: inclusie promoten, (unconscious) bias vermijden, een omgeving creëren waarin iedere individuele medewerker en stakeholder helemaal zichzelf kan zijn, zich veilig en gewaardeerd weet, alle kansen krijgt om zich te ontplooien.

Februari 2023

Maart 2023

Talent Aquisition & Retention

Vind je voldoende talent? Stel je alvast deze vraag: waarom wil iemand voor jou werken? Breng die vraag naar een hoger niveau door het uitwerken van een overtuigende employee value proposition (EVP).

Vergeet ook niet: de redenen waarom medewerkers bij een bedrijf gaan werken, zijn niet noodzakelijk dezelfde als deze waarom ze blijven. En, ook relatief nieuw, purpose speelt nu een essentiële rol bij zowel het aantrekken als behouden van talent.

De opdracht van HR: een transparante en mission driven organisatie uitbouwen, rekening houden met alle verschillen, iedere medewerker de kans geven om te groeien, het werk zinvol maken en mensen daadwerkelijk empoweren. En: maak je employee value proposition ook wáár.

Maart 2023

April 2023

AI & Technologie

Medewerkers verwachten hetzelfde digitale comfort en dezelfde gepersonaliseerde benadering die ze genieten als klant. Een klantgerichte service lukt pas als je de specifieke wensen en behoeften van elk medewerkerssegment (als het kan zelfs van elke individuele medewerker) kent.

De opdracht van HR: welke data heb je daarvoor nodig en welke technologie zet je in? Hoe kan je ook de administratieve, transactionele zaken automatiseren? Met die uitgespaarde tijd kan HR zich nog beter richten op zinvol en strategisch werk. HR Tech is niet iets om bang van te zijn, het gaat allemaal om comfort aanbieden aan je belangrijkste stakeholders: medewerkers én organisatie.

April 2023

Mei 2023

Stakeholder Management

Bekijk HR door verschillende lenzen, vanuit verschillende perspectieven. HR heeft niet alleen het talent (werknemers en andere medewerkers) als stakeholders, maar ook een reeks interne en externe betrokkenen. Intern zijn er ook nog de raad van bestuur, de directie en de managers. Extern zijn er de overheid (wetten en reglementen), de vakbonden, de aandeelhouders, de leveranciers en – niet te vergeten – de klanten. En elke stakeholder heeft zo zijn eigen belangen…

De opdracht van HR: word een paradox navigator. Zo noemt Dave Ulrich de rol van HR om met alle stakeholders te overleggen, de conflicten te verzoenen, de verschillen te overbruggen om de neuzen in dezelfde richting te krijgen. Hoe zorgt HR daarvoor in jouw organisatie én welk mandaat krijgt HR?

Mei 2023

Juni 2023

Flexible Work Arrangements

Na het gedwongen, abrupte, massale thuiswerkexperiment is het nu de hoogste tijd om de blijvende vraag naar flexibiliteit in goede banen te leiden. Maria Roche en Andy Wu (Harvard Business School) hebben uitgezocht dat de grootte en groeidynamiek van de organisatie bepalend zijn om een ideale werkvorm af te spreken: een kantoor of campus voor de grote creatieve ondernemingen, een hybride model met flexibele ruimte voor de grote uitvoerende ondernemingen, een co-working omgeving voor de prille creatieve start-ups en een resoluut remote situatie voor de prille uitvoerende start-ups.

De opdracht van HR: strategisch meedenken om de meest geschikte constellatie te kiezen, de nodige policies en procedures opstellen om duidelijkheid te scheppen en de risico’s te minimaliseren. Verlies ondertussen nooit uit het oog: hoe verbondenheid blijven stimuleren?

Juni 2023

September 2023

Learning & Development en Loopbanen

Learning & Development (hedendaagse vertaling: blíjven leren en groeien) is de nieuwe valuta in een wereld van voortdurende verandering en onzekerheid. Wie zich blijft ontwikkelen en meegroeien, is gewapend voor employability of inzetbaarheid, jobtevredenheid en loopbaanmobiliteit.

De opdracht van HR: promoot fluid learning: mensen moeten zich vlot, flexibel en grenzeloos kunnen ontwikkelen. Dan ben je klaar voor een loopbaan, zowel binnen als buiten de huidige organisatie. Zorg ook voor change readiness en een growth mindset.

September 2023

Oktober 2023

Employee Experience

Medewerkers willen gewaardeerd worden, zinvol werk hebben en intrinsiek getriggerd zijn. En dat in elke stap van hun loopbaan. Ze willen eveneens een betekenisvolle vorm van autonomie én het nodige vertrouwen genieten. Er moet geen politieagent achter elke opdracht staan… Als je daartoe komt, scoor je de The Employee Experience Advantage, zoals Jacob Morgan het concept muntte.

De opdracht van HR: ontwikkel de Employee Net Promotor Score (e-NPS) én bewaak deze. Daarin zie je of de medewerkers je organisatie ook zouden aanbevelen als werkplek aan een familielid of vriend. En leer leidinggevenden coachen in plaats van zich te gedragen als command-and-control poortwachters.

Oktober 2023

November 2023

Employee Rewards & Employee Engagement

Beloning, zeg maar Rewards & Benefits, is nooit onbelangrijk geweest, maar staat momenteel helemaal in de belangstelling. Daar zijn diverse oorzaken voor: een schaarste aan talent, oplopende inflatie en de opnieuw opstekende strijd tussen kostenbesparingen versus het nodige talent waarderen.

De opdracht van HR: zoek samen met de business uit hoe besparingen en meer efficiëntie niet zomaar ten laste komen van de medewerkers. Stel ook alternatieven voor om kostenefficiënt én doelgericht te verlonen en te waarderen, aangepast aan de behoeften en wensen van de medewerkers. Waak tegelijkertijd erover dat er geen onverklaarbare kloven in waardering groeien. Zorg er dus voor dat elke (unconscious) bias uitgesloten wordt.

November 2023

December 2023

Dit is de poort naar 2024 en beyond. Wat moet HR ondernemen, kunnen en uitvoeren om die poort vlot door te komen? We gaan de voorwaarden, vereisten en voorbeelden na op de diverse HR domeinen. En we vragen voorspellingen (geworteld in onderzoek en ervaring) aan diverse experten.

De opdracht van HR: identificeer de nieuwe hot topics. Leer de nieuwe prioriteiten door en door kennen. HR, hoe gaat het vanaf nu verder?

December 2023

Graag samenwerken?