#ZigZagHR September 2023

Leren. De meeste Vlamingen doen het niet graag, waardoor we als land onvoldoende voorbereid zijn op de toekomst. Als er al geleerd wordt, beperkt zich dat doorgaans tot opleidingen in het kader van de huidige job. Het loopbaanperspectief ontbreekt, en het opleidingsaanbod beperkt zich tot de eigen sector, hoewel de kansen niet noodzakelijk daar liggen.

In deze editie gaan we daarom op zoek naar een ander narratief voor leren. We nemen jou mee op Learning Safari! We houden onder andere halt bij Unilin waar ze naar eigen zeggen zot zijn van leren. Bij Siemens kiezen ze resoluut voor ‘Everyday Learning’. Xavier Baeten (Vlerick Business School) heeft het over de waarde van leren. Caroline Vanwanseele (Lantis) vertelt hoe ‘de werf van de eeuw’ als ultieme hefboom voor leren fungeert. Want niemand heeft ooit al een Oosterweel gebouwd. Alweer 84 pagina’s om het najaar geïnformeerd en geïnspireerd in te zetten

 40,00