#ZigZagHR November 2023

Wat maakt Belgische bedrijven aantrekkelijk voor werknemers? Loon & voordelen. Volgens het Federaal Planbureau zal de groei van de lonen de komende maanden nog stijgen, in die mate zelfs dat de loonkosten eind 2024 in 4 jaar tijd met 26 % gestegen zullen zijn. Daardoor blijft er natuurlijk minder budget over om bijkomende salarisverhogingen toe te kennen en moeten bedrijven op zoek naar alternatieve vormen van beloning. De war for talent wordt vandaag gewonnen, of verloren, met non-financial benefits.

In dit nummer verkennen we de belangrijkste trends en uitdagingen in verloning, waardering en erkenning, en brengen we in kaart hoe bedrijven hun reward & recognition-beleid concreet vormgeven. In welke mate zijn verduurzaming, verpersoonlijking en participatief beloningsmanagement al een realiteit in België? Aan welke knoppen kunnen we dan best draaien voor meer motivatie en engagement?

 40,00