fbpx

HR partner

Lokaal bestuur Groep Dilbeek

Vlaams Brabant

voltijds - contract onbepaalde duur

Beschrijving

Binnen groep Dilbeek zijn er 3 stromen die rechtstreeks diensten aanbieden aan de burgers:

 • de stroom Vrije Tijd,
 • de stroom Welzijn
 • de stroom Burger en Ruimte.

Binnen elke stroom zijn er enkele partners actief, waaronder de HR – partner.

Hij/zij zorgt voor een HR-dienstverlening op maat van de stroom, in afstemming met de collega partners uit andere stromen en met het ondersteunend personeelsteam.

De teams van de stroom Vrije Tijd staan middenin een veranderingstraject om te beantwoorden aan de nieuwe verwachtingen van een verander(en)de organisatie en zoeken een HR-partner die samen met hen deze uitdaging wil aangaan.  Dit betekent dat je als een echte partner aan de slag gaat in nauw overleg met al onze medewerkers die instaan voor o.a. podiumprogrammatie Westrand, dienstverlening bibliotheek, kinder- en jongerenwerking, sportactiviteiten,…

Je komt dus in een bruisende omgeving terecht!

 

Jouw takenpakket

Als HR partner voor de stroom Vrije Tijd ben je sterk geïnteresseerd in sport, cultuur, theater, toerisme en kan je met medewerkers in gesprek gaan om te bekijken hoe HR een meerwaarde kan bieden aan de stroom Vrije Tijd.

Je bouwt geleidelijk aan een partnership uit met de teams binnen de stroom Vrije Tijd en geeft proactief advies en ondersteuning m.b.t. :

 • organisatie- en functiewijzigingen
 • personeelsplanning en -budgettering
 • rekrutering en selectie
 • opleiding en ontwikkeling
 • performance management
 • individuele dossieropvolging

De stroom is volop in ontwikkeling en werkt momenteel aan een efficiënte en effectieve organisatiestructuur waarbij duidelijk is welk team welke verantwoordelijkheden heeft en waarbij competentieprofielen aan de verschillende rollen binnen de teams worden gekoppeld. Jij hebt analytische vaardigheden die helpen om hier onderbouwde keuzes in te maken en kan als een change agent ook je steentje bijdragen bij het implementeren van deze keuzes.  Dit betekent dat je samen met de teamcoaches initiatieven zal nemen om deze veranderingen optimaal te begeleiden d.m.v. teamsessies, info-sessies, individuele gesprekken, workshops rond teamontwikkeling e.d.

Je zorgt ervoor dat je goed op de hoogte blijft van sociale wetgeving en toepasselijke personeelswetgeving en neemt waar nodig een actieve rol op in het overleg met de sociale partners

Je neemt een trekkende rol (als projectleider) of actieve rol (als projectlid) op in transversale HR-projecten zoals teamontwikkeling, functiefamilies, leiderschapsontwikkeling, employer branding,…

Je ondersteunt samen met de andere HR-partners het managementteam, de algemeen directeur en de teamcoaches proactief bij de implementatie van de strategie van Groep Dilbeek

Je neemt deel aan het stroomoverleg waar je HR informatie zal delen, bevragen en adviseren over o.a. wijzigingen in de dienstverlening, nieuwe werklocatie, samenvoeging en splitsing teams,…

 

Jouw profiel

 • Je hebt interesse in en/of voeling met de socio-culturele sector
 • Je hebt interesse in het generalistische HR-veld en gedegen ervaring in minstens één HR-domein, bvb. werving en selectie, vorming en ontwikkeling, welzijn op het werk, … .
 • Je beschikt over analytisch en conceptueel denkvermogen in combinatie met een doenersmentaliteit
 • Je hebt affiniteit met verandering en transitie binnen organisaties.
 • De principes van de innovatieve arbeidsorganisatie zijn je niet vreemd en je bent in staat om deze op een pragmatische wijze te integreren in je HR-aanpak.
 • Je beweegt je graag tussen je klanten (o.a. flexibele werkplek).
 • Je hebt sterke luister-, advies-, en facilitatievaardigheden.
 • Je werkt graag in teamverband aan projecten.
 • Je kan gestructureerd en projectmatig werken.
 • Je beschikt over een einddiploma van het universitair onderwijs, een einddiploma van het hoger onderwijs van 2 cycli of daarmee gelijkgesteld onderwijs of je beschikt over een bachelordiploma en je slaagt in een capaciteitsproef tijdens de selectieprocedure.
 • Bij voorkeur heb je reeds ervaring in een generalistische HR-rol en in adviserende rol
 • Op 13/10/2021 of 14/10/2021 volgt een mondelinge pre-screening (virtueel) met elke kandidaat die voldoet aan de voorwaarden en indien nodig geslaagd is op de capaciteitsproef.
 • Kandidaten die geslaagd zijn voor deze preselectie, krijgen een thuiswerkopdracht op 21/10/2021, die tegen uiterlijk 24/10/2021 moet worden ingediend
 • Kandidaten die geslaagd zijn voor deze schriftelijke, krijgen een uitnodiging voor een assessment die is voorzien is in de week 8/11/2021of 15/11/2021.

 

Wat kan je verwachten van ons?

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur (4/5de bespreekbaar).
 • Een gevarieerde job waarin veel ruimte is om zelf zaken uit te bouwen.
 • Flexibel uurrooster, mogelijkheid tot telewerk.
 • Verloning op niveau A1a-A3a (bruto maandsalaris tussen € 3.170,07€ en € 5.578,45 afhankelijk van relevante ervaring en anciënniteit), aangevuld met onder meer maaltijdcheques van € 8, opleiding- en bijscholingsmogelijkheden, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, terugbetaling woon-werkverkeer openbaar vervoer en een aantrekkelijke verlofregeling.
 • Aanleg van een wervingsreserve die 1 jaar geldig is.

We kijken er naar uit om uiterlijk op 06 oktober 2021 volgende documenten te ontvangen op dit e-mailadres: sollicitatie@dilbeek.be:

 • Je CV en motivatiebrief.
 • Een kopie van je diploma. Indien je hoger diploma niet binnen een Nederlandstalige onderwijsinstelling werd behaald en je niet kan aantonen dat je tenminste 8 jaar als regelmatige leerling was ingeschreven in het Nederlandstalig lager en secundair onderwijs: een bewijs van taalkennis, vastgesteld door SELOR.
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 1- maximum 3 maanden oud).

 

© 2021 Alle rechten voorbehouden. Website gemaakt door Kreatix. In opdracht van LICEU BVBA

#ZigZagHR