HR manager

Poolstok

Oost-Vlaanderen en Vlaams Brabant

voltijds - onbepaalde duur

Beschrijving

Poolstok is een coöperatieve vennootschap met een duidelijke missie: publieke en non-profit organisaties in Vlaanderen ondersteunen bij een kwalitatieve invulling van hun personeel -en organisatiebeleid. Poolstok rekent tal van steden, gemeenten, OCMW’s, intercommunales, ziekenhuizen en zorginstellingen, politie- en hulpverleningszones, onderwijsinstellingen, etc. tot haar klanten.

Poolstok wil haar medewerkers laten groeien in een waardevolle omgeving door middel van een motiverend en waarderend HR-beleid. Hierbinnen streven we naar een gezond evenwicht tussen autonomie en omkadering. De organisatie groeit sterk en snel. In de nabije en verdere toekomst wachten ons dus heel wat uitdagingen, waarbij de balans tussen groei qua opdrachten, aantal klanten en leveranciers en financiële resultaten, enerzijds, en beheersbaarheid, welzijn van medewerkers en kwaliteit, anderzijds, blijft voorop staan. Daarnaast professionaliseert de organisatie verder (via procesanalyses, efficiëntieoefeningen,…). Hierbij is het een uitdaging om procedures en werkafspraken te bewaken, maar tegelijk een innovatieve en wendbare organisatie te zijn en te blijven.

Als HR-manager werk je in deze context het HR-beleid verder uit en geef je vorm aan een passende organisatiecultuur. Je draagt zorg voor Poolstok’s belangrijkste sterkte: ons menselijk kapitaal.

De HR-manager geeft leiding aan het HR-team (1 VTE HR legal & preventie, 1/2 VTE loonadministratie) en rapporteert aan de Algemeen Directeur. Als HR-manager maak je eveneens deel uit van het managementteam en geeft zo mee vorm aan de strategie van de organisatie. Je zet samen met je team in op acties om het welzijn, de betrokkenheid, de prestaties en opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden van alle medewerkers te verhogen.

Jouw takenpakket

De functie omvat volgende verantwoordelijkheden:

Je geeft vorm: als lid van het managementteam geef je mee vorm aan de strategie van de organisatie en draag je bij aan het realiseren van de missie & visie

 • Samen met je collega-teamco’s sta je in voor het ontwikkelen van een evidence based HR-visie, geënt op de organisatiedoelstellingen en waarden.
 • Je deelt, vanuit je expertise, je inzichten op het teamoverleg.

Je motiveert: je leidt het HR-team, motiveert en begeleidt hen bij het realiseren van de individuele en teamdoelstellingen

 • Je bevordert de interne communicatie en de teamspirit van jouw team door intern overleg en door het faciliteren van goede werkafspraken.
 • Je volgt resultaten van het team op in meetbare criteria geënt op de teamdoelstellingen.
 • Je coacht en ondersteunt je medewerkers bij het behalen van de individuele doelstellingen.
 • Je bent projectleider van de nieuwe projecten die het HR-team opneemt.
 • Je beheert het budget van het HR-team.

Je ontzorgt: je werkt een HR-beleid uit dat getalenteerde medewerkers aantrekt, motiveert, beschermt en betrokken houdt.

 • Je anticipeert op personeelsnoden d.m.v. human resources planning en geeft hieraan uitvoering door een combinatie van werving & interne doorstrooming.
 • Je geeft vorm aan interne werving -en selectieprocedures, afgestemd op de noden van de organisatie. Kwaliteit staat hierbij voor jou centraal.
 • Je geeft vorm aan een (pragmatisch) beleid inzake vorming, training en opleiding in lijn met de organisatiebehoeften en met aandacht voor kennisdeling. Je voorziet een opleidingsaanbod.
 • Je zet in op ontwikkeling en werkt aan duidelijke loopbaanpaden voor de verschillende teams.
 • Je werkt, samen met de algemeen directeur en het renumeratiecomité, aan een duurzaam en toekomstbestendig verloningsbeleid.
 • Je bewaakt, samen met de preventieadviseur, de gezondheid, veiligheid en het persoonlijk welzijn van onze medewerkers en neemt initiatieven om dit te optimaliseren.
 • Je ziet toe op een correct verloop van alle administratieve HR-processen doorheen de loopbaan.

Je begeleidt:

 • Je coacht de organisatie in het groeien naar meer autonomie en polyvalentie en begeleidt/ondersteunt hen in het ontwikkelen van hun talenten.
 • Je ondersteunt jouw collega TeamCo’s in hun leidinggevende rol.
 • Je stuurt op organisatiedoelstellingen door de TeamCo’s te ondersteunen bij het performance management van hun team.

Je innoveert:

 • Je staat in voor de verdere optimalisering en digitalisering van de HR-systemen en bijhorende meetgegevens.
 • Je zoekt actief naar optimalisatiemogelijkheden gericht op een efficiënte, maar uniforme werking.
 • Je onderzoekt, exploreert en implementeert nieuwe opportuniteiten op vlak van HR, waarbij zowel medewerkers als organisatie wel varen.

Jouw profiel

 • Je hebt 5 jaar relevante werkervaring met expertise binnen diverse soft HR-domeinen. Je hebt daarnaast ervaring met HR vanuit een interne dienst en je hebt een eerste ervaring met het sturen en coachen van een team.
 • Je hebt een doordachte evidence-based visie op HR die strookt met de visie van de organisatie.
 • Je hebt (een eerste) ervaring met het coachen van een team.
 • Je beschikt over een masterdiploma, bij voorkeur bedrijfspsychologie.
 • Je hebt affiniteit met de publieke sector of de interesse om je hierin te verdiepen.

Wat kan je verwachten van ons?

Een toffe, gevarieerde job in Wijgmaal of Gentbrugge! Je bent bereid om je regelmatig te verplaatsen naar de andere vestiging voor bv. vergaderingen. Je komt terecht in een dynamische en jonge organisatie met gezonde ambitie. Wij bieden je naast een contract van onbepaalde duur ook heel wat extralegale voordelen:

 • Een belachelijk tof team
 • Bedrijfswagen en tankkaart
 • Groeps- en hospitalisatieverzekering
 • Smartphone
 • Thuiswerk én thuiswerkvergoeding
 • Internetvergoeding
 • Loonbonusplan
 • Maaltijd- én ecocheques
 • 20 verlofdagen
 • 12 ADV- dagen bij voltijdse tewerkstelling
 • Flexibiliteit en autonomie
 • Jaarlijks gratis griepvaccin
 • Teambuildingactiviteiten met een fantastisch team
 • Opleidingskansen

© 2022 Alle rechten voorbehouden. Website gemaakt door Kreatix. In opdracht van LICEU BVBA

#ZigZagHR