Directeur HRM

Provincie Limburg

Limburg

voltijds

Beschrijving

Limburg is een provincie waar ruimte is om ideeën te laten groeien, ontluikend potentieel kansen krijgt en waar oog is voor authenticiteit, duurzaamheid en gastvrijheid. De provincie Limburg en haar 800-tal diverse medewerkers dragen dit niet alleen uit, ze stellen zichzelf ook concrete, ambitieuze doelstellingen voorop.

De Directie HRM staat met haar 18 enthousiaste collega’s dagelijks in voor de ontwikkeling van een resultaatgericht, kwalitatief en deskundig onderbouwd humanresourcesbeleid. Dit gebeurt ter ondersteuning van de missie, de strategie en de cultuur van de organisatie en in nauw overleg met de deputatie, in het bijzonder met de bevoegde gedeputeerde en de provinciegriffier

Jouw takenpakket

 • Je geeft het HRM-beleid vorm in overleg met de verantwoordelijke gedeputeerde. Je zet mee de strategische lijnen uit voor een toekomstgericht HRM-beleid en bent verantwoordelijk voor de operationele realisatie ervan.
 • Je maakt het personeelsplan op in overleg met de provinciegriffier, dit na consultatie van de directies, diensten en instellingen.
 • Je bent lid van het managementteam en dus mee verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen op strategisch niveau die een impact hebben op de volledige organisatie en haar medewerkers.
 • Je volgt de evoluties in de wetgeving op het vlak van HRM binnen de overheid nauwgezet op.
 • Je vertegenwoordigt de Directie HRM in relevante provinciale beleidsdomeinen en je volgt externe (stuur)groepen op.
 • Je leidt, coördineert en coacht het team van 18 medewerkers van de directie HRM, die bestaat uit drie afdelingen.
 • Je geeft rechtstreeks leiding én ondersteuning aan drie diensthoofden: het diensthoofd Payroll en HR-administratie, het diensthoofd Werving en Selectie en het diensthoofd Loopbaanbegeleiding.
 • Je staat in contact met de interne en externe dienst voor preventie en bescherming en de syndicale organisaties.
 • Je beheert de budgetten van HRM en je bent mee verantwoordelijk voor het opstellen en realiseren van de provinciebegroting.
 • Je rapporteert aan de provinciegriffier en je werkt in nauw overleg met het managementteam en de politieke verantwoordelijken.

 

Jouw profiel

 • Je behaalde een masterdiploma en je kunt minimaal 6 jaar relevante professionele ervaring aantonen.
 • Je hebt een sterk analytisch vermogen en je kunt een strategische visie vorm geven.
 • Je bent vertrouwd met de relevante wetgeving (openbaarheid van bestuur, relevante en sociale wetgeving, …).
 • Je bent een generalist en je functioneert op strategisch managementniveau.
 • Je blijft up-to-date met de laatste inzichten op het vlak van strategisch HRM-beleid.
 • Je hebt sterk ontwikkelde management- en coachende vaardigheden.
 • Je houdt maximaal rekening met de noden en verwachtingen van de interne klantgroepen en je stimuleert waar mogelijk de samenwerking binnen en tussen teams.
 • Je functioneert steeds vanuit een sterke organisatiebetrokkenheid en -sensitiviteit.

Wat kan je verwachten van ons?

 • Een functie met impact en op strategisch managementniveau in een context met uitdagende complexiteit
 • Een contractuele voltijdse tewerkstelling (mogelijks statutair vanaf mei 2025)
 • Brutomaandloon: minimum 5.342,11euro en maximum 7.784,91‬ euro
 • Flexibele werktijdregeling (7 uur tot 19 uur)
 • Interessante verlofregeling (35 vakantiedagen)
 • Maaltijdcheques
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Stimulansen voor duurzaam woon-werkverkeer
 • Dynamisch team en multidisciplinaire werkomgeving
 • Ruimte voor opleidingsmogelijkheden
 • Tal van andere troeven o.a. Bokrijkabonnement, …
 • Jouw werkplek bevindt zich in het Provinciehuis

+++

Solliciteren kan tot 28 november 2022 om 9.00 u. via www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures.

Jouw sollicitatie dient de volgende documenten te bevatten:

 • een gedetailleerd CV opgesteld in het Nederlands waaruit de vereiste 6 jaar relevante professionele ervaring duidelijk kan afgeleid worden (inclusief data van tewerkstelling)
 • een motivatiebrief opgesteld in het Nederlands
 • een kopie van je diploma op academisch master niveau of licentiaat.

Meer info

In de functiebeschrijving directeur HRM, die je via het vacaturebericht op www.motmansenpartners.be/overzicht-vacatures kunt downloaden, vind je een gedetailleerd overzicht van het functiedoel, de resultaatsgebieden en de competenties.

Voor meer informatie over de functie en de selectieprocedure kun je terecht bij Sofie Valkeners, senior HR consultant bij Motmans & Partners, 011 36 10 78 of sofie.valkeners@motmansenpartners.be.

Voor informatie over de arbeidsvoorwaarden kun je terecht op www.limburg.be/provinciealswerkgever of bij Kitty Messiaen, verantwoordelijke Werving en Selectie – Directie HRM,  011 23 78 38 of 0475 82 53 29 – kitty.messiaen@limburg.be.

Wervingsreserve

Voor deze functie wordt een contractuele wervingsreserve aangelegd. Dit betekent dat als je geschikt wordt bevonden, je opgenomen wordt in de wervingsreserve. Deze wervingsreserve is geldig voor minimaal 2 jaar en kan verlengd worden tot maximaal 4 jaar. De mogelijkheid bestaat dat deze contractuele wervingsreserve vanaf mei 2025 omgezet wordt naar een statutaire wervingsreserve.

© 2022 Alle rechten voorbehouden. Website gemaakt door Kreatix. In opdracht van LICEU BVBA

#ZigZagHR