Clusterverantwoordelijke samenleving

Lokaal bestuur Grobbendonk

Grobbendonk

voltijds - contractueel

Beschrijving

Het lokaal bestuur Grobbendonk staat garant voor een gezonde, groene en aantrekkelijke leefomgeving voor de burgers, voor wie er woont, leeft, leert, werkt of op bezoek komt. Zo voelen mensen zich goed en welkom in onze gemeente.

De cluster Samenleving is met 3 teams (Mens & Welzijn, Zorg & Gezondheid en Vrije tijd) van een 40-tal enthousiaste collega’s verantwoordelijk voor alle ‘persoonsgebonden’ opdrachten.

Lokaal bestuur Grobbendonk is bovendien actief lid van Neteland, een structureel samenwerkingsverband van vijf gemeenten: Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar. Ze vormden al lang een politiezone en werken heel verregaand samen, ondertussen al op 44 thema’s.

Momenteel gaat lokaal bestuur Grobbendonk over tot de aanwervingsprocedure van een Clusterverantwoordelijke samenleving.

Jouw takenpakket

De uitdaging:

 • Als clusterverantwoordelijke breng je je collega’s op een inspirerende manier samen in een geïntegreerde werking die resulteert in een cluster die continu groeit en beter wordt,
 • Je bent een people-manager die de doelstellingen van de organisatie op een enthousiaste manier overbrengt,
 • Je organiseert en coördineert de werkzaamheden van het eigen cluster en je zoekt naar inhoudelijke synergiën,
 • Je stuurt de teamleiders aan en zorgt ervoor dat de teams optimaal samenwerken in overeenstemming met de beleidsdoelstellingen en het strategisch meerjarenplan,
 •  Je neemt de verantwoordelijkheid op voor een goede informatiedoorstroming en kennisuitwisseling. Je bent een cruciale verbindingsschakel tussen het ambtelijke en het politieke niveau en voelt je als een vis in het water in een dienstverlenende organisatie die zeer dicht bij de burger staat,
 • Je zorgt dagelijks voor een vlotte coördinatie van de beleidscyclus met oog op het leveren van een optimale bijdrage aan een kwalitatieve en efficiënte dienstverlening van het lokaal bestuur Grobbendonk,
 • Als clusterverantwoordelijk vorm je de brugfunctie tussen het woonzorgcentrum en het bestuur
 • Als lid van het managementteam detecteer je opportuniteiten om efficiënter en effectiever te werken binnen de organisatie, zowel team- als cluster-overschrijdend. Met jouw collega’s uit het managementteam trek je steeds aan dezelfde kar en ga je vanuit een resultaatgerichte drive cluster-overschrijdend aan de slag,
 • Je rapporteert rechtstreeks aan de Algemeen Directeur.

Jouw profiel

 • Je behaalde een master diploma of een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli gelijkgesteld met universitair onderwijs,
 •  Je hebt minimaal vijf jaren aantoonbare relevante beroepservaring én minimaal vijf jaren leidinggevende ervaring
 • Je kan zeer goed teams verbinden, coachen en motiveren,
 • Je bent uitgesproken mensgericht en je werkt vlot met anderen op alle niveaus samen,
 • Je bent in staat om de leidinggevenden in de cluster te inspireren in hun rol als coach,
 • Je volgt trends en ontwikkelingen in het brede domein van samenleving op de voet,
 • Je neemt initiatief en je signaleert proactief nieuwe opportuniteiten om continu te verbeteren,
 • Je bent goed in plannen en organiseren.

Wat kan je verwachten van ons?

 • Een volwaardige managementfunctie met veel externe, interne en samenlevingsgerichte impact,
 • Een aangename werkomgeving, met fijne collega’s,
 • Aandacht voor een goede work-life balance via flexibele werktijden, mogelijkheid tot telewerk en aantrekkelijke verlofregeling,
 • Een nauwe samenwerking met de omringende lokale besturen die aangesloten zijn bij Neteland en ruime kennis- en ervaringsuitwisseling via netwerken,
 • Een contract van onbepaalde duur,
 • Een geïndexeerd minimum brutojaarsalaris van 48.591,88 euro,
 • Relevante beroepservaring in de privésector en als zelfstandige kan tot maximum 9 jaar in aanmerking genomen worden en ervaring uit de overheidssector komt volledig in aanmerking,
 • Maaltijdcheques ter waarde van 8 euro, fietsvergoeding, gratis hospitalisatieverzekering, tweede pensioenpijler,
 • Er wordt een onmiddellijke aanwerving vooropgesteld en er wordt een wervingsreserve aangelegd die 2 jaar geldig blijft.

Voor meer info kan je terecht bij Jeroen Smeulders, Director Public, Healthcare & Non-Profit bij Motmans & Partners,
>> via 011 30 35 06 of jeroen.smeulders@motmansenpartners.be.

De algemene aanwervingsvoorwaarden kan je opvragen en de uitgebreide functiebeschrijving kan je hier downloaden

+++

Solliciteer met je cv, motivatiebrief en een kopie van je diploma ten laatste op zondag 12 juni 2022 via deze link
In je cv en motivatiebrief beschrijf je zo gedetailleerd mogelijk de gevraagde minimaal vijf jarenrelevante beroepservaring en minimaal vijf jaren leidinggevende ervaring (zie ‘jouw profiel’).

De selectieprocedure bestaat uit:

 • schriftelijke proef in de vorm van een thuisopdracht tussen 17 en 20 juni 2022
 • mondelinge proef (interview) op woensdag 22 juni 2022 vanaf ‘s middags
 • psycho-technische proef (assessment center) vanaf 27 juni 2022 (enkel de vier hoogst gerangschikte geslaagde kandidaten worden uitgenodigd voor het assessment center).

Om te slagen dienen kandidaten op elke proef minimum 50% en op het totaal van de schriftelijke en de mondelinge proef minimum 60% behalen, alsook een geschikt advies op het assessment center.

© 2022 Alle rechten voorbehouden. Website gemaakt door Kreatix. In opdracht van LICEU BVBA

#ZigZagHR