fbpx

De toekomst van recruitment is… inclusief!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Dé HR-uitdagingen van vandaag in drie vaste vragen én een verkenning van het thema van de maand, The Future of Recruiting (spreek uit: Postcorona Recruiting), in nog eens drie vragen – zo luidt de opdracht van de #ZigZagHR-Wijzen.

Deze keer steken we ons licht op bij een icoon van het Vlaamse arbeidsmarktbeleid, Fons Leroy. Tot eind juni 2019 was hij topman van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Nu geeft hij onder andere lezingen over HRM en arbeidsmarktbeleid, en begeleidt hij organisaties en in het bijzonder publieke bemiddelingsdiensten.

Welke rol moet HR spelen in een organisatie?

“Organisaties hebben werknemers nodig die beschikken over de 21ste-eeuwse vaardigheden: mensen die bereid zijn en in staat zijn om zichzelf continu heruit te vinden. En het is aan HR om die mix van vaardigheden op een duurzame manier in te zetten, zodat alle werknemers, de organisatie zelf én de maatschappij er beter van worden.

HR mag zich daarbij niet verstoppen achter de ‘vooronderstelling’ dat niet alle mensen dat willen en kunnen.

Op basis van mijn ervaring, ook binnen VDAB met meer dan 5000 medewerkers waar we meerdere change- en besparingsrondes hebben meegemaakt, durf ik te stellen dat je slechts een heel kleine minderheid niet mee krijgt. Daar moet je effectief afscheid van nemen. Maar als je een duidelijke strategie en visie hebt, en je handelt vanuit waarden, kan je mensen meenemen in een veranderingstraject. Op voorwaarde wel te verstaan dat je hen toelaat om zelf vorm te geven aan die verandering. Intern stakeholder management is daarbij een conditio sine qua non. Helaas worden veranderingen vaak te haastig doorgevoerd en voelen mensen zich niet betrokken of gehoord.

Natuurlijk beschikken niet alle professionals in dezelfde mate over die 21ste-eeuwse vaardigheden, we hebben die ook niet meegekregen in onze initiële onderwijsloopbaan. Bedrijven en aanbieders van opleidingen kunnen hun opleidingsaanbod daarom best zo vormgeven, dat medewerkers hierin kunnen groeien, zodat ze sterker in hun schoenen staan en zich minder afhankelijk opstellen bij veranderingen en transities in hun leven en loopbaan.

Net zoals sommige kinderen in het onderwijs aangepaste steun nodig hebben, hebben sommige werknemers nood aan een copiloot.

HR kan die rol opnemen, evenals de leidinggevende, maar ook de vakbond, althans op voorwaarde dat deze afstapt van zijn rol als passieve poortwachter van de verzorgingsstaat en zich ontpopt tot een actieve stakeholder van de welvaartsstaat.
Ook belangrijk: een future-proof HR beleid bekijkt HR en de mens holistisch.

Iedereen heeft competenties: alle sterren flikkeren aan de hemel, je kan heel wat sterren zien met het blote oog, maar voor sommige sterren heb je extra materiaal nodig. Zo ook is er op onze arbeidsmarkt veel talent dat we niet zien met het blote oog, we moeten loskomen van spiegelrekrutering en matchen vanuit de kandidaat in plaats vanuit het bedrijf.”

Je hebt altijd gepleit voor een inclusieve arbeidsmarkt. Veegt deze crisis dat humane perspectief niet weg? Zie je hier nu al signalen van?

“Na 40 jaar ervaring moet ik vaststellen dat we nog steeds niet leren uit crisissen. We hebben waarschijnlijk nog een klimaatcrisis nodig vooraleer we eindelijk komen tot verduurzaming.

Diversiteit staat al lang op de agenda, inclusiviteit nog niet. Weinig bedrijven kunnen vandaag zeggen dat ze een inclusief HR beleid hebben. Dat manifesteert zich pas bij een langdurige periode van hoogconjunctuur in combinatie met een krappe arbeidsmarkt. Omdat er dan geen andere optie is.

De komende maanden krijgen we mogelijk een dipje. Nochtans is die inclusiviteitsfocus cruciaal, niet alleen vanuit humanistisch of sociaaleconomisch perspectief, maar daadwerkelijk ook in functie van een groeistrategie. Alles valt of staat met een sterk HR beleid dat zijn rug daarvoor kromt.

HR doet er goed aan om haar beleid af te stemmen op de wijzigende behoeften en samenstelling van de maatschappij.

Hoe diverser je personeelsbestand is en hoe beter het een afspiegeling is van de samenleving, des te rijker de inzichten die je kan capteren en vertalen naar je klanten en naar je medewerkers.

Dit vraagt straffe HR professionals en straffe CEO’s die zich laten adviseren door HR. Dat gaat over leiderschap en change management.
De toekomst van recruitment ligt in het ontdekken van alle sterren, niet alleen de sterren die je met het blote oog ziet.

Een future-proof recruiter kijkt niet naar het ‘eindproduct’, maar naar de weg die de medewerker heeft afgelegd en hoe hij/zij zich ontwikkeld heeft.”

Fons Leroy is deze maand onze #ZigZagHR-Wijze. Het volledige artikel lees je in de editie van juni.

Nog niet geabonneerd > dat kan je hier meteen regelen 🙂

Gerelateerde artikels.

Schrijf je in op de #ZigZagHR-nieuwsbrief